İslamda hər ideologiyaya, hər millətə, hər etnik qrupa və hər dinə hörmətlə yanaşılır. İslam hər fikrin dinlənildiyi və fikir azadlığının tam yaşandığı  dindir. Belə nümunəvi demokratik anlayışın və hürriyyətin olduğu dində fikir və ya etnik fərqlilik səbəbindən müharibə etmək mümkün deyil.