Adnan Oktar: Xristian aləminin papası var, lakin Türk-İslam dünyasının lideri yoxdur. Türk-İslam dünyasının başına mütləq bir lider keçməlidir və  birlik qurmalıdırlar.  Birlik qurularsa, bu əxlaq dərhal yayılar. Bunu qəbul etməyən kimsə qalmaz.

Din cahillərinin, əqli zəiflərin, kitab oxumayan və dünyanı tanımayan insanlara qalarsa, terror da olar, qarışıqlıq da. Cinayətlər, kasıblıq, elm və sənətə qarşı çıxmaq və s. hər şey olar.  Lakin İslam birlik halında yaşanan dindir. Türk-İslam Birliyi qurulub mənəvi lider seçildikdə o lider bütün nöqsanları aradan götürər. Bunun yerinə sevgi,  mərhəmət, dostluq və qardaşlıq gələr. Təmizlik, estetika və elm gələr və bununla da mükəmməl mədəniyyət ortaya çıxar. Çox mükəmməl mədəniyyət meydana gələr. Buna görə də mən Türk-İslam Birliyinin qısa zamanda qurulmasını istəyirəm. (“Associated Press of Pakistan, 6 sentyabr, 2008)